Osnovne mogućnosti

Aktiviranjem modula Izdati računi i dnevni izveštaj i klikom na NOV imamo mogućnosti unosa:

  1. Dnevnog izveštaja i to :

Analitika - potrebno je uneti analitiku dnevnog izveštaja

Opis - predstavlja opis koji će program povući u nalog za knjiženje. Podrazumeva proizvoljan tekst/oznaku, koji će se upisati u opis stavki; na primer datum ili broj računa.

Datum - predstavlja datum Dnevnog izveštaja odnosno ovaj podatak predstavlja datum naloga za knjiženje i datum knjiženja PDV-a.

Broj dnevnog izveštaja - unosimo broj DI

Računi -  interval računa, koji su izdati iz fiskalne blagajne. Primer: 1234-1385.

Broj ispravki -

Način plaćanja - u ovom polju unosimo načine plaćanja koji su na dnevnom izveštaju. Pored sistemski predloženih korisnik može sam uneti načine plaćanja i tada se i oni nude kao izbor. 

Stopa PDV-a - U ovom delu korisnik unosi dnevni izveštaj po stopama i opredeljuje polje <Vrsta obračuna PDV-a>

  • ovo polje određuje gde će se u obrascu POPDV  ovaj podatak upisati
  • način upisa- biramo unapred definisane opcije sa padajuće liste

Prihodi - sa padajuće liste izaberemo prihod/e za knjiženje dnevnog izveštaja.

Nakon klika na <Sačuvaj> nudi nam se mogućnost uređivanja,brisanja,potvrđivanja i unosa Izdatog računa u dnevnom izveštaju. Ova opcija predstavlja mogućnost direktno iz dnevnog izveštaja unosa svih izdatih pojedinačnih računa koji su već sadržani u DI. 

Pored ove opcije direktno Izdat račun u dnevnom izveštaju se može uneti i posebno kroz Nov>Izdati računi u dnevnom izveštaju (detaljnije u tačci 2.) 

Opcija <Unos prodatih artiklala> je mogućnost robnog razduženja zaliha na osnovu Dnevnog izveštaja i koristi se kod  količinske maloprodaje,


2. Izdati računi u dnevnom izveštaju

Analitika : unosi se analitika Dnevnog izveštaja u okviru kog je obuhvaćen ovaj račun

Opis : predstavlja opis , broj računa u okviru DI

Datum: datum računa i dnevnog izveštaja

Kupac : odabere se kupac kome je izdat ovaj račun

Stopa PDV-a : unesemo podatke za PDV

Ovaj dokument možemo samo da sačuvamo. Račun je uključen u dnevni izveštaj i biće proknjižen potvrdom DI. Nalog za knjiženje razdvaja evidenciju PDV -a po osnovu unetih računa u dnevnom izveštaju ali nalog za knjiženje formira na osnovu podataka u DI.


3. Avansni račun 

Analitika - potreno je uneti analitiku za koju se vezuje avansni račun

Opis - predstavlja opis koji će program povući u nalog za knjiženje. Podrazumeva proizvoljan tekst/oznaku, koji će se upisati u opis stavki; na primer datum ili broj računa.

Datum - ovaj podatak predstavlja datum naloga za knjiženje

Kupac - unesemo kupca koji je uplatio avans

Datum prometa - datum za PDV.

Na osnovu unetih podataka program knjiži avansni račun.


4. Izdat račun

Izdat račun unešen u ovom delu nije uključen u Dnevni izveštaj. Ima poseban nalog za knjiženje i podatke za PDV.

Analitika - potreno je uneti analitiku za koju se vezuje izdat račun

Opis - predstavlja opis koji će program povući u nalog za knjiženje. Podrazumeva proizvoljan tekst/oznaku, koji će se upisati u opis stavki; na primer datum ili broj računa.

Datum - ovaj podatak predstavlja datum naloga za knjiženje

Kupac - unesemo kupca koji je uplatio avans

Datum prometa -  datum za PDV

Datum dospeća -

Veza za plaćanje - Podrazumeva proizvoljan tekst/oznaku, koji će se upisati u opis stavki; na primer datum ili broj računa.

Način plaćanja - u ovom polju unosimo načine plaćanja koji su na dnevnom izveštaju. Pored sistemski predloženih korisnik može sam uneti načine plaćanja i tada se i oni nude kao izbor.  Kada za izabranu stranku postoji unet Avansni račun, pojavlju je se kao izbor NAČINA PLAĆANJA  - AVANS. Ovo omogućava knjiženje Konačnog računa ukoliko se kao način plaćanja odabere predloženi avans.

Stopa PDV-a - U ovom delu korisnik unosi dnevni izveštaj po stopama i opredeljuje polje <Vrsta obračuna PDV-a>

  • ovo polje određuje gde će se u obrascu POPDV  ovaj podatak upisati
  • način upisa- biramo unapred definisane opcije sa padajuće liste

Ukoliko smo kao način plaćanja izabrali avans, pojaviće nam se predloženi iznos kao odbitna stavka. 

Prihodi - sa padajuće liste izaberemo prihod/e za knjiženje dnevnog izveštaja.

U ovom tekstu