Otvorene stavke - dopune

  • Kroz Poslovanje>Otvorene stavke, opcija <Masovno zatvaranje otvorenih stavki>

dopunjena je poljem <Stranka>:

Ovo omogućava da se masovno zatvaraju otvorene stavke samo za jednu stranku.

  • Nakon masovnog zatvaranja otvorenih stavki, sada dobijamo link ka pregledu zatvaranja:

Link nas vodi ka pregledu gde možemo videti kako su zatvorene otvorene stavke i eventualno Otkazati ovo zatvaranje otvorenih stavki.

  • Kroz opciju <Status zatvaranja>:

možemo da pregledamo sva zatvaranja otvorenih stavki prema periodu izvođenja. Takođe, sada možemo da pregledamo i zatvaranja za pojedinu stranku:

Takođe možemo i da otkažemo zatvaranje otvorenih stavki :

  • U pregledu otvorenih stavki, dodata je infromacija za zatvaranje otvorene stavke koje se desilo nakon datuma prikaza:

U ovom tekstu