Pregled računa koji su plaćeni drugim računom

Pregled računa koji su povezani sa zbirnim računom za korišćenje platne kartice.

Kod račun koji su plaćeni platnom karticom, označavamo Plaćanje: Sa drugim računom i račun za troškove povezujemo sa tim računom banke za korišćenje platne kartice.

Povezivanjem računa pored svog broja dobija i znak i broj računa banke radi lakše evidencije.

Primer: 
Imamo račun od banke brojem 2002016-10 i račun 2002016-11 koji je povezan sa njim.

Na pregledu računa (bez dodatnih sužavanja pretrage) videćemo da je prethodni račun već zatvoren, a račun banke biće tek kada ga sa izvodom povežemo.

Na pregledu primljenih računa kada odaberemo Naprednu pretragu i štikliramo polje Plaćeno drugim računom prikazujemo spisak svih računa koji su plaćeni drugim računom.

 

U ovom tekstu