Pokretanje modula

Kroz Knjigovodstvo>Izdati računi i dnevni izveštaj aktiviramo modul gde imamo mogućnost unosa:

  1.  Dnevnog izveštaja,
  2.  Izdatih računa koji su uključeni u dnevni izveštaj, 
  3. Izdatih računa koji nisu uključeni u dnevni izveštaj i 
  4. Avansnih računa.

Ova opcija je isključivo za potrebe knjigovodstva odnosno za knjiženje, uneti računi se ne mogu štampti i izdavati.

Pokretanjem modula definišemo knjiženja izdatih računa i dnevnog izveštaja i to :

  • da li želimo da unosimo novčane jedinice na računima 
  • mogućnost unosa depozita blagajne - mogućnost povezivanja blagajne sa Dnevnim izveštajem
  • mogućnost unosa vrste poreza odnosno da definišemo da li je usluga ili roba
  • Unos podataka za knjiženje robnog razduženja - koristimo kod vrednosne, nepovezane (finansijske) maloprodaje i kod proizvodnje u količinskoj malopordaji . Izborom ove opcije dobijamo dodatna polja za unos u Dnevni izveštaj ( deo Prodaja na malo), u koji se unose podaci za robno razduženje .
  • Skladište za razduživanje po sastavnici - ovaj podatak se unosi ukoliko imamo proizvodnju u maloprodaji i robu razdužujemo kroz Dnevni izveštaj na osnovu sastavnice na artiklu. Unosimo podatak za skaldište sa kod će se artikli iz sastavnice skinuti ( skaldište na kom je materijal koji koristimo u proizvodnji).
  • vođenje primljenih avansa u otvorenim stavkama

Ukoliko u izabranoj organizaciji u modulu Izdatih računa imamo unete Načine plaćanja, prilikom aktiviranja modula Izdati računi i dnevni izveštaj, imamo mogućnost da prepišemo taj šifarnik. Ukoliko to ne uradimo možemo formirati posebne načine plaćanja u okviru ovog modula.

Na <Potvrdi> potvrđujemo podešavanja i otvaramo modul. Ukoliko je potrebno podešavanja izmeniti to ćemo moći kasnije kroz opciju <Podešavanja>

U ovom tekstu