Da li moram za knjiženje troškova u novoj poslovnoj godini otvoriti novi poreski period?

Ne, prilikom prelaska u novu poslovnu godinu ne smemo otvoriti nove poreske periode, ako se status obveznika (mesečni, tromesečni, prestanak obveznika) nije promenio.


Početni datum znači početak nekog statusa, konačni ili prestanak tog statusa.

U ovom tekstu