Status storno računa

Sa novom verzijom, program povlači u poštansko sanduče i status kada je faktura stornirana na SEF-u.

Napomena: Ukoliko račun nije ni povučen u Minimax, sam status da je storniran račun neće biti prikazan u sandučetu. 

Kada je račun već u sandučetu, u delu ulazna dokumenta i čak iako je i proknjižen u modulu primljenih računa (u obrađenim dokumentima je), samo novo osvežavanje sandučeta će prikazati da je račun storniran.


Potrebno je da "pročitamo" sam status:


Ako je primljen račun proknjižen možemo ga odbiti na opciji ODBIJ na samom primljenom računu.

Opcija Odbij u primljenim računima služi u slučaju da je račun pogrešno proknjižen, a nakon toga imate knjiženja drugih primljenih računa.
Kako ne biste brisali sve račune da dođete do ovog, potrebno je da se konkretni račun otkaže i odbije.
Na ovaj način nemate nalog za knjiženje, a  račun nije u nacrtu i možete zatvoriti godinu i obračun PDV-a.

U ovom tekstu