Kopiranje radnog naloga u predračun

Radni nalog možemo da kopiramo i u predračun.


1. Iz menija izaberemo Poslovanje > Radni nalozi. Prikazaće se pregled svih radnih naloga.

2. Izaberemo radni nalog, koji želimo da kopiramo tako što kliknemo na redni broj radnog naloga.

3. Kliknemo na Kopiraj u predračun.


Program će na osnovu toga napraviti nacrt, koji možemo po potrebi da uredimo.


NAPOMENA:

Da bi radni nalog mogao da bude kopiran u IR, na radnom nalogu mora biti izabrana stranka.

U ovom tekstu