Provera da li je stranka korisnik SEF-a i predlaganje načina slanja podataka na SEF

Ako u svojoj organizaciji imate:

 U Podešavanju organizacije u delu e-računi (Sistem eFaktura), unet API ključ i čekirano da li pojedinačne evidencije šaljete iz izdatih računa ili obračuna PDV-a

prilikom unosa novog Izdatog računa sistem proverava da li je kupac korisnik SEF-a ili ne. Kad dobije ovu informaciju od SEF-a, upoređuje je sa podešavanjem izdavanja e-računa podešenom prilikom unosa stranke u Šifarnik i na osnovu tih informacija predlaže način slanja podataka na SEF.

Napomena: Kupci koji nisu korisnici SEF-a ne mogu primati e-fakture i njima šaljete izdate račune kao i do sada. Iz programa za taj promet šaljete pojedinačnu elektronsku evidenciju PDV-a na SEF.

Listu korisnika SEF-a možete uvek proverite na: www.efaktura.gov.rs/vest/913/lista-korisnika-sistema-elektronskih-faktura.php

Mogući načini slanja podataka na SEF su:

1. E-račun > predlaže se kada je kupac korisnik SEF-a i u podešavanju stranke ima podešeno -za uvoz e-faktura. Formira se e-račun (xml) prilikom izdavanja računa koji možemo da šaljemo pojedinačno iz samog izdatog računa ili masovno preko Poštanskog sandučeta.


2. Pojedinačno > predlaže se kada stranka nije korisnik SEF-a, bez obzira na podešavanje stranke u Minimax-u i fakturiše se promet koji je oporeziv PDV-om ( na računu je iskazan PDV) . U zavisnosti od podešavanja slanja pojedinačne evidencije PDV-a u podešavanju organizacije, podatke možemo slati direktno sa Izdatog računa ili slanjem podataka iz obračuna PDV-a.


3.Zbirno > predlaže se kada je stranka korisnik SEF-a, nema podešavanje za uvoz e-faktura u podešavanju stranke, a fakturiše se promet koji je oporeziv PDV-om ( na računu je iskazan PDV) . Ovi podaci se mogu slati na SEF samo iz obračuna PDV-a.

Ukoliko je stranka strano lice način slanja podataka je Zbirno.

Napomena: Ukoliko prilikom unosa stranke matični broj ili PIB nisu ispravni, program će dobiti odgovor da stranka nije korisnik SEF-a i automatski će staviti način slanja podataka na SEF : Pojedinačno . Obratite pažnju i ispravite ove podatke , kako biste dobili opciju E-faktura!


Računi koji imaju način slanja Pojedinačno i Zbirno, biće preneti u deo podaci za slanje na SEF u obračunu PDV-a (ukoliko se koristi ova opcija) i način slanja se tamo može menjati.

U ovom tekstu