Brisanje stranke

Ako iz šifarnika izbrišemo stranku, ona neće više biti vidljiva u pregledu stranaka, samim tim stranku više nećemo moći da izaberemo na Izdatim, primljenim računima i ostalim delovima programa koji su povezani sa Šifrarnikom stranaka.

 

1. Izaberemo stranku, koju želimo da izbrišemo.

2. Kliknemo na Briši.

3. Otvoriće se prozor sa pitanjem (Zaista želite da izbrišete?), izaberemo POTVRDI.

Ukoliko je stranka povezana sa ostalim delovima programa, program neće dozvoliti brisanje i ispisaće upozorenje: Stranke ne možete brisati, jer ih upotrebljava:...

Ako u šifarniku dvaput unesemo istu stranku i sa obe stranke postoje povezani dokumenti, stranke možete udružiti, pri čemu će se ujediniti svi dokumenti. »Suvišna« stranka će biti izbrisana.

U ovom tekstu