Masovne obrade - podešavanje poruke dodatnog upozorenja pre izvršenja izabrane akcije

Poruku koju dobijamo kao dodatno upozorenje pre izvođenja izabrane opcije u okviru masovnih obrada, možemo ukloniti. Potrebno je da kada dobijemo poruku štikliramo polje  < Ukinite upozoravanje>:


Kada jednom uradimo ovu izmenu ona važi za sve masovne obrade i za sve naše organizacije. 

Ukoliko se javi potreba za ponovnom aktivacijom ovog upozorenja, ona se može ponovo aktivirati kroz Moj profil> Podešavanje korisničkog interfejsa> Upozorenje pre obrade:U ovom tekstu