Pretraga i izvoz stranaka

Na osnovnom pregledu stranaka možemo pretražiti stranku po delu naziva, šifri ili PIB-u:

Ako želimo da razvrstamo stranke po više kriterijuma, koristimo naprednu pretragu:

Spisak stranaka možemo izvesti u excel ili odštampati izborom dugmića. Izvozi odnosno odštampa se spisak na osnovu kriterijuma, koji imamo na pregledu.


U ovom tekstu