Unos Dnevnog izveštaja kod vrednosnog vođenja zaliha maloprodaje

Potrebno je kroz Šifarnici>Analitike>Nov otvoriti analitiku za ovu maloprodaju. U zavisnosti šta od podataka za unos treba da se prikaže u Dnevnom izveštaju vrši se podešavanje analitike. Detaljnije možete pogledati na Linku.

Za unos Dnevnog izveštaja potrebno je kroz podešavanje izabrati opciju <Unos podataka za knjiženje robnog razduženja>:Analitika - potrebno je uneti analitiku dnevnog izveštaja

Opis - predstavlja opis koji će program povući u nalog za knjiženje. Podrazumeva proizvoljan tekst/oznaku, koji će se upisati u opis stavki; na primer datum ili broj računa.

Datum - predstavlja datum Dnevnog izveštaja odnosno ovaj podatak predstavlja datum naloga za knjiženje i datum knjiženja PDV-a.

Broj dnevnog izveštaja - unosimo broj DI

Računi -  interval računa, koji su izdati iz fiskalne blagajne. Primer: 1234-1385.

Broj ispravki - broj NI naloga ukoliko ih imamo

Način plaćanja - u ovom polju unosimo načine plaćanja koji su na dnevnom izveštaju. Pored sistemski predloženih korisnik može sam uneti načine plaćanja i tada se i oni nude kao izbor. 

Stopa PDV-a - U ovom delu korisnik unosi dnevni izveštaj po stopama i opredeljuje polje <Vrsta obračuna PDV-a>

  • ovo polje određuje gde će se u obrascu POPDV  ovaj podatak upisati
  • način upisa- biramo unapred definisane opcije sa padajuće liste

Prihodi - sa padajuće liste izaberemo prihod/e za knjiženje dnevnog izveštaja.

Prodaja na malo - ova opcija unosa postoji samo kod Dnevnih izveštaja koji imaju označenu opciju <Knjiženje robnog razduženja>. 

Skladište - ovaj red za unos podataka za skladište se pojavljuje samo ukoliko postoji bar jedno skladište u šifraniku skladišta definisano kao vrednosna maloprodaja. Ovde je potrebno uneti skladište za koje je vezan dnevni zveštaj da bi se na tom skladištu na osnovu dnevnog izveštaja napravio promet koji ga vrednosno razdužuje ( na osnovu podataka unetih u delu <Prodaja na malo>).

Na osnovu ovde unetih podataka, potvrdom Dnevnog izveštaja, formira se promet na odabranom skladištu vrednosne maloprodaje i knjiži se robno razduženje po stopama PDV-a.

U ovom tekstu