Izdavanje SVIH konačnih računa (i onih po članu 10)

Ovaj način rada je za sve konačne (avansne) račune u programu. 

Organizacija izdaje konačni račun, a pre toga je izdala avansni račun

Unesemo zaglavlje računa kao i kod svih drugih računa.


Uračunavanje avansa

1. U polju Artikal biramo artikal koji u šifarnicima ima uređen Tip artikla: Avans 

2. U polju Veza sa avansom će nam se pojaviti svi avansni računi te stranke.

3. Pregled obračuna POPDV:

Ukoliko imamo račune koji se ne izdaju po članu 10 onda biramo 3.9 - Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)
Ukoliko imamo račune koji se izdaju po članu 10 stav 2. bira se samo podatak za POPDV 3.9 - Građevinsko preduzeće. Plaćanje ili deo plaćanja, koje je naplaćeno pre prometa (avans).

4. Sa svim ovim odabirima prenosi se u polje šifra, naziv, PDV, količina, cena o artiklu ("Avans") koji smo imali na avansnom računu.

BITNO: 
- u polju količina biće upisana negativna količina (-1).
- u polju cena ispravimo ručno iznos ako nam je iznos računa manji od avansa.

5. Kliknemo Sačuvaj.

Potom dodajemo "stvarni" artikal koji prodajemo sa konačnim računom.

1. Izaberemo artikal odnosno artikle koji predstavljaju predmet prodaje u ovom računu.

2. Upišemo količinu.

4. Upišemo cenu.

5. Kliknemo Sačuvaj.

 

Ako je avans isti kao vrednost konačnog računa, tada će vrednost za plaćanje biti 0,00.

Ako je avans niži od vrednosti konačnog računa, tada će biti prikazana samo razlika za plaćanje (kao u primeru ovde).

Ako je avans viši od vrednosti konačnog računa program neće dozvoliti da takav račun bude završen, smatraće to greškom.

 

NAPOMENA:

Najčešća greška: Ako greškom upišemo pri unosu artikla Avans u polju POPDV bilo koji podatak osim 3.9 ovaj račun neće biti ispravno prikazan. 

U ovom tekstu