Naziv radnog naloga

U zaglavlju radnog naloga sada možemo uneti naziv istog i on će se prikazati na štampi.

Naziv naloga: Upisujemo naziv koji želimo

Ovaj naziv će se prikazati i na štampi radnog naloga.

U opisu iznad možemo upisati na primer naziv radnog naloga: i u nastavku će se ispisati unet naziv u zaglavlju:

Štampa će izgledati ovako:


Detaljno na sledećem LINKU

U ovom tekstu