INO OS- carinski račun uz nabavku novog sredstva iz inostranstva

Pre unosa računa Uprave carine moramo imati proknjižen primljeni račun od dobavljača iz inostranstva, jer je potrebno povezati ova dva računa.

 

Poslovanje > Primljen račun > + Nov:

Unesemo zaglavlje računa kao i kod svakog drugog primljenog računa.

Stranka - Carina ili špediter mora imati oznaku da je u sistemu PDVa.

 

Dodavanje rashoda

Ovakav račun uglavnom ima više (najmanje dva) rashoda:

 • PDV od uvezene robe i
 • možda uslugu carine (ovo unosimo klasično kao trošak ili zavisni trošak)

 

Rashod: PDV od uvezene robe

1. Unosimo: 

 • Vrsta rashoda: uvoz
 • Konto: odgovarajući konto za knjiženje PDV-a od uvezene robe u zavisnosti od stope 
 • Stopa PDV-a: biramo odgovarajuću
 • POPDV: 6.2.1
 • Čekirano da se PDV odbija ukoliko imamo prava
 • Knjiženje: Izaberemo u padajućoj listi knjiženje, koje je nastalo nakon knjiženja računa dobavljača iz inostranstva (taj podatak utiče na pravljenje podataka za PDV.) 
 • To znači: u padajućoj listi odaberite prethodno unet račun od ino dobavljača, za primer dole bismo našli račun 2024-3 (dakle dovoljno je uneti ime dobavljača, originalni broj fakture ili broj fakture koji je Minimax dodelio) 
 • Iznos PDV: ovo predstavlja iznos PDV-a uvezene robe. Podatak utiče na knjiženje obaveza za PDV i upisuje se u Knjigu primljenih računa.
  Kao što vidite osnovicu ne možemo upisivati, zasenčeno je i ona se menja srazmerno upisanom PDV iznosu.

2. Kliknemo na Sačuvaj kako bi sačuvali rashod

3. Zatim unosimo drugi rashod za ZTN (recimo troškovi carine)

 • Vrsta rashoda: osnovna sredstva
 • Osnovna sredstva: biramo OS na koje želimo da dodamo ZTN 
 • Konto: prelazni konto koji smo birali i na računu ino dobavljača 0271 
 • Stopa PDV-a: biramo odgovarajuću u zavisnosti šta unosimo kao ZTN
 • POPDV: takođe biramo odgovarajuće polje u zavisnosti toga šta unosimo kao ZTN.
 • Čekirano da se PDV odbija ukoliko imamo prava
 • Prenos u upotrebu: biramo od ponuđenih opcija da li ide ili ne ide odmah u upotrebu. 
 • Iznos: unesemo preostali iznos fakture 

Napomena: primer je ukoliko trošak carine unosimo kao ZTN koji povećava vrednost OS, svakako trošak carine možemo uneti i direktno na konto klase 5. 

4. Kliknemo na Sačuvaj kako bi sačuvali rashod

5. Kliknemo na Potvrdi i završimo ovaj račun

U nalogu za knjiženje napravljenog računa nemamo datum za PDV i to je ispravno. 

PLAĆEN CARINSKI RAČUN

Na dva načina možemo da evidentiramo plaćanje a samim tim i da račun bude unet i u polje 6.4:

- ako je ovaj račun plaćen- možemo da se povežemo sa izvodom i da program automatski evidentira PDV u polju 6.4 na koje imamo pravo tek po plaćanju

- ili, ako ne unosimo izvode u Minimax, možemo da iskoristimo dugme u nalogu za knjiženje. Klikom na dugme Označi kao plaćeno- unosimo iznos za plaćanje dobavljaču (iznos sa računa a ne iznos osnovice ili PDV) program sam unosi PDV u polje 6.4. Ovaj postupak se ne knjiži, on samo unosi zapis u POPDV a samim tim i u PPPDV. 

  

U ovom tekstu