INO OS- carinski račun uz nabavku novog sredstva iz inostranstva

Pre unosa računa Uprave carine moramo imati proknjižen primljeni račun od dobavljača iz inostranstva, jer je potrebno povezati ova dva računa.

 

Poslovanje > Primljen račun > Nov:

Unesemo zaglavlje računa kao i za sve druge primljene račune.

Stranka - Carina mora imati oznaku da je u sistemu PDVa.

 

Dodavanje rashoda

Ovakav račun uglavnom ima više (najmanje dva) rashoda:

  • - PDV od uvezene robe i
  • - možda uslugu carine (ovo unosimo klasično kao trošak ili zavisni trošak)

 

Rashod: PDV od uvezene robe

1. Iz padajuće liste izaberemo rashod sa kontom 274, koji ima sledeće osobine:

  • odgovarajući konto za knjiženje PDV-a od uvezene robe u zavisnosti od stope 
  • mora obavezno imati vezu Uvoz

Ako nemate odgovarajući rashod, dodajte ga klikom na ikonu Nov ili uredite postojeći klikom na ikonu Uredi.

2. Unesemo u polje POPDV 6.2.1

3. Izaberemo Knjiženje, koje je nastalo nakon knjiženja računa dobavljača iz inostranstva (taj podatak utiče na pravljenje podataka za PDV.)

To znači: u padajućoj listi odaberite prethodno unet račun od ino dobavljača, za primer dole bilo našli bismo račun da unesemo 2017-9 (dakle dovoljno je uneti ime dobavljača, originalni broj fakture ili broj fakture koji je Minimax dodelio) 

4. Unesemo Iznos PDV-a: Ovo predstavlja iznos PDV-a uvezene robe. Podatak utiče na knjiženje obaveza za PDV i upisuje se u Knjigu primljenih računa.
Kao što vidite osnovicu ne možemo upisivati, zasenčeno je i ona se menja srazmerno upisanom PDV iznosu.

5. Kliknemo Sačuvaj red

6. Kliknemo na Potvrdi i završimo ovaj račun

 

U nalogu za knjiženje napravljenog računa nemamo datum za PDV i to je ispravno. 

 

 

PLAĆEN CARINSKI RAČUN

Na dva načina možemo da evidentiramo plaćanje a samim tim i da račun bude unet i u polje 6.4:

- ako je ovaj račun plaćen- možemo da se povežemo sa izvodom i da program automatski evidentira PDV u polju 6.4 na koje imamo pravo tek po plaćanju

- ili, ako ne unosimo izvode u Minimax, možemo da iskoristimo dugme u nalogu za knjiženje. Klikom na dugme Označi kao plaćeno- unosimo iznos za plaćanje dobavljaču (iznos sa računa a ne iznos osnovice ili PDV) program sam unosi PDV u polje 6.4. Ovaj postupak se ne knjiži, on samo unosi zapis u POPDV a samim tim i u PPPDV. 

 

 

  

U ovom tekstu