Uvoz prometa preko excela - dodata kolona Naziv artikla

U excel tabeli za uvoz prometa na zalihama omogućen je unos Naziva artikla:

Ovo polje je opciono. Ukoliko se ne unese program će uvesti podatak iz šifarnika artikla.

U ovom tekstu