API - programska aplikacija

Minimax API je RESTful web servis koji vam omogućava da se povežete sa spoljnim aplikacijama za različite potrebe korišćenja. Omogućava vam da koristite određene funkcije koje su ugrađene u minimax. Ovde možete pogledati i preuzeti tehničku dokumentaciju.