UVOZ primljen račun od Ino dobavljača (roba ide odmah u slobodan promet)

Račun za robu kupljenu od ino dobavljača iz inostranstva AKO će roba da ide odmah u slobodan promet:

Poslovanje > Primljeni računi > Nov >

1) Popunimo stranku, datume, iznos, broj fakture, način plaćanja.... 

2) Polje rashod, ukoliko roba ide na zalihe veleprodaje, podešavanje rashoda treba da bude sledeće:

- Konto: 1300
- Stopa PDV: NEOPOREZIVO
- PDV se odbija: štiklirano
- Veza: Zaliha


3) Polje Pregled obračuna PDV: 8d.3

4) Polje Prijem: imamo dve mogućnosti:
- ako smo već u zalihama uneli prijem uz ovaj dokument- onda ga samo odaberemo na padajućoj listi (svi potvrđeni a nepovezani sa računom prijemi od ovog dobavljača će se pojaviti)
- ako tek sada unosimo prijem idemo na + desno pored polja i unosimo nov prijem

Klik na Sačuvaj red- čuvamo red/ stavku računa, može ih biti nekoliko

Klik na Potvrdi račun- završavamo račun, dobijamo nalog za knjiženje (i zapis u blagajni ili nalog za plaćanje ako smo ih odabrali)

Ovakav uvoz se odnosi na sitauciju kad roba odmah ide u slobodan promet.

 

Kada dobijemo obračunat PDV njega dobijamo na dva načina:

1. Kroz račun od Uprave carine

2. Kroz račun od špeditera

 

 

NAPOMENE:

 

MOGUĆA GREŠKA: Kurs eura na računu nije isti kao kurs eura na prijemu.

- ako je iznos na računu ispravan a na Prijemu u Zalihama nije: moramo u zalihama da otkažemo Prijem, obrišemo sve stavke prijema da bismo mogli izmeniti kurs. Ne moramo da diramo primljeni račun.

- ako je na Prijemu u Zalihama kurs dobar ali na Primljenom računu nije: samo otkažemo račun, izmenimo kurs i usaglasimo sačuvani rashod sa tim. 

 

Ova greška je moguća samo ako smo posebno unosili prijem i posebno račun... ako se unosi prijem iz računa (preporučeni način rada) onda se ova greška ne javlja jer program povlači iznos iz računa. 

U ovom tekstu