Podešavanje artikla, popunjavanje POPDV u IR kako utiče na obračun PDV

U tabeli ispod imamo definisano kako se artikli prikažu u POPDV i PPPDV obrascu u zavisnosti od:

- podešavanja stope PDV u Šifarniku > Artikli > Stopa PDV
- odabranog polja POPDV u samom izdatom računu

Prikazani podaci u tabeli važe i za stranku koja je iz RS i za stranku koja nije iz RS

U ovom tekstu