Slanje priloga uz elektronski račun

Ukoliko želimo da pošaljemo prilog elektronskoj fakturi na portal E-faktura postupak je sledeći:

  1. Unesemo zaglavlje računa i željene artikle, potom e-račun sačuvamo u nacrt (NE IZDAJEMO!!!).
  2. Kada je račun sačuvan u nacrt, potrebno je da kliknemo na opciju "Dodaj dokument" i dodamo prilog uz račun.
  3. Račun tek tada Izdajemo i šaljemo na SEF. Na ovaj način prilog će biti u XML fajlu i biće uspešno poslat na SEF zajedno sa E-računom.

Uz elektronsku fakturu se može poslati samo prilog koji je u PDF formatu jer portal ne prepoznaje druge formate kao što su .jpeg, .png.

Napomena: Maksimalan broj priloga koji možete dodati i poslati na SEF uz e-račun je 2 PDF dokumenta, veličine 10 MB. 

U ovom tekstu