Brisanje predračuna

Jednom izbrisan predračun se ne može više vratiti. Broj predračuna koji je izbrisan se takođe ne može više vratiti, zato je preporuka da se predračuni brišu redom (od poslednjeg ka prvom) ili da se otkaže potvrđivanje predračuna i na njegovo mesto napravi drugi predračun, da bi se zadržao redosled brojeva.

Postupak brisanja predračuna:  

  1. Iz menija izaberemo Poslovanje > Predračuni.  
  2. Izaberite predračun, koji želite da izbrišete tako što ćete kliknnuti na broj predračuna ili na tekst Nacrt.
  3. Ako je predračun već izdat, prvo ga morate otkazati klikom na dugme Otkazivanje izdavanjaI potom na U redu.
  4. poruka koja se pojavi- potvrdite
     
  5. Zatim možete izabrati Briši.
  6. Otvoriće se prozor sa pitanjem: Zaista želite brisati?, tu izaberite »OK«.
U ovom tekstu