Primljen račun koji je povezan sa blagajnom


U ovom tekstu