Povećan broj karaktera za naziv organizacije

Za potrebe efaktura je sada u Podešavanju organizacije > Organizacija > Uredi > Naziv organizacije povećan broj karaktera na 250.

U ovom tekstu