Štampanje OS

Možemo štampati Karticu osnovnog sredstva, Inventarsku listu i Registar osnovnih sredstava.

Idemo u Knjigovodstvo > Osnovna sredstva > Odštampaj 

 

1. Kartica osnovnog sredstva

Ispisaće se sve kartice osnovnih sredstava za izabrani dan. Ako želite da štampate kartice samo za određeno OS idite na to osnovno sredstvo i izaberite Štampanje kartice:

 

 

2. Inventarska lista

 

Štampate je za izabrani dan. Uvek je sortirana po lokacijama. Ako unesete kao kriterijum ispisa Lokaciju, ispisaće se samo za izabranu lokaciju. Imate mogućnost da dodate vrednosti osnovnih sredstava na ispis.

3. Registar osnovnih sredstava

 

Registar možete da štampate za izabrani dan. Ispis možete da ograničite na gornje kriterijume.

Na kraju ispisa imate ukupne vrednosti po kontima.

 

U ovom tekstu