Štampanje OS

Možemo štampati Karticu osnovnog sredstva, Inventarsku listu, Registar osnovnih sredstava i Excel dokument za poresku amortizaciju.

Idemo u Knjigovodstvo > Osnovna sredstva > Odštampaj 

 

1. Kartica osnovnog sredstva

Ispisaće se sve kartice osnovnih sredstava za izabrani dan. Ako želite da štampate kartice samo za određeno OS idite na to osnovno sredstvo i izaberite Štampanje kartice:

 

 

2. Inventarska lista

 

Štampate je za izabrani dan. Uvek je sortirana po lokacijama. Ako unesete kao kriterijum ispisa Lokaciju, ispisaće se samo za izabranu lokaciju. Imate mogućnost da dodate vrednosti osnovnih sredstava na ispis.

3. Registar osnovnih sredstava

 

Registar možete da štampate za izabrani dan. Ispis možete da ograničite na gornje kriterijume.

Na kraju ispisa imate ukupne vrednosti po kontima.

4.  Excel dokument kao pregled amortizacije koja se priznaje u poreske svrhe.

Izaberemo godinu za koju želimo da vidimo podatke:

Program će ponuditi za izbor samo godine za koje postoji urađen konačni obračun amortizacije.

Potvrdom, dobijamo pregled utvrđivanja amortizacije, koja se priznaje u poreske svrhe. 


Na osnovu podataka koje dobijamo u ovoj tabeli, popunjava se obrazac POA.  

Redni broj 1 POA  obrasca predstavlja zbir kolone 12 excel tabele.

Redni broj 2 POA obrasca predstavlja pozitivnu razliku kolona 15 i 16 excel tabele.

Pregled i štampa POA obrasca nalaze se na Godišnjim obradama, u delu <Podaci za poresku upravu>:

U ovom tekstu