Kako da na dokumentima štampamo (skenirani) potpis?

Postupak je sledeći:


  1. Sliku potpisa ubacujemo u opšta podešavanja štampanja
  2. Potom u podešavanjima štampe za izdate račune odredimo, da se slika potpisa prikazuje na računima.
  3. Kliknemo na opciju OSVEŽI, pa na SAČUVAJ.
U ovom tekstu