Uređivanje i brisanje TR organizacije

Uređivanje TR


1. Izaberemo TR organizacije, koji želimo da uredimo klikom na tekući račun.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Uredimo podatke o TR organizacije (broj TR, valuta, konto…)

4. Možemo da menjamo podatak da li će se TR predlagati u izvodima i da li će biti u upotrebi u programu ili neće

4. Kliknemo na dugme Sačuvaj.

 

Brisanje TR organizacije:


Ako iz šifarnika izbrišemo TR organizacije on neće više biti vidljiv na pregledu, samim tim taj TR nećemo moći više da birate u određenim modulima, koji su povezani sa TR organizacije.

1. Izaberemo TR organizacije, koji želimo da brišemo klikom na tekući račun.

2. Kliknemo na Briši.

3. Otvoriće se prozor sa pitanjem (Zaiste želite da izbrišete?), tu izaberemo POTVRDI.

Napomena: Ne možemo brisati tekući račun koji se predlaže i koji je već korišten kroz program

U ovom tekstu