Avansni primljen račun za avans/pretplatu

Prilikom unosa u izvod datog avansa, ne knjižimo da zatvaramo dobavljača nego na avans! (150)

Zaglavlje računa unosimo identično kao i za svaki drugi račun... 

Dodavanje rashoda vršimo putem opcije + Nov rashod, gde dalje definišemo:

  • Vrsta rashoda: Redovan rashod
  • Konto: grupe 15 u zavisnosti od vrste avansa
  • Stopa PDV: Definišemo stopu
  • Čekiramo polje Avans.

 


Unesemo pregled obračuna PDV-a.

Proverimo Iznos osnove izabranog rashoda i PDV.

Kliknemo Sačuvaj.

Kliknemo Potvrdi.


Video uputstvo na LINK-u

U ovom tekstu