Proizvodnja bez klase 9 na Zalihama (pekare, brza hrana, sendviči...)

Ovo je objašnjenje rada ako imamo proizvodnju u skladištu maloprodaje, a materijal držimo na zalihama i knjižimo na 1010 (ili drugi konto zaliha ).

 

PRVO moramo:

- da napravimo artikle, obavezno ispravno obeležiti da li je artikal materijal, roba ili proizvod(koji onda ima sastavnicu i obavezno štiklirano Razduživanje po sastavnici pri izdavanju sa skladišta ). 

!!!NE ISPRAVLJAJTE na 1340 ponuđen konto knjiženja u podešavanju artikla, polje Konto u zalihama veleprodaje neka ostane onaj što ga je program dodelio (osim ako ne želite u zalihama da se drugačije artikal knjiži) JER knjiženje u maloprodaji je podešeno na samom podešavanju skladišta.

1 moramo pokrenuti modul zaliha ukoliko već nije, Poslovanje > Zalihe > Formiramo skladište maloprodaje i posebno skladište za materjal

2 Zatim unosimo početno stanje:

Početno stanje > Uredi > unesite datum početnog stanja > unesete početno stanje ili potvrdimo prazno. Ukoliko nije potvrđeno početno stanje ne možemo da pravimo ulaze/izlaze


3 SADA možemo da pravimo ulaze materijala i robe:


-Koristimo rashod 1300 sa odgovarajućom stopom PDV-a, a pri kreiranju prijema biramo za svaki red artikla na koje skladište se odnosi prijem.

Materijal unosimo u skladište koje se vodi po prosečnoj nabavnoj vrednosti, a robu u skladište koje se vodi po prodajnoj vrednosti sa PDV-om.
 

4 NAKON toga, kada imamo na stanju materijal, robu, imamo u Šifarniku artikala unete ispravno artikle, ostaje samo da napravimo prijem u MP skladištu:

                                                  I način > kada prodajemo samo ono što i proizvedemo:

Poslovanje > Zalihe > Nov > PRIJEM > Podvrsta prometa: Iz skladišta u izdavanje stranki > 

- kada prodajemo proizvod, potrebno je uneti

 • Stranku - za ovu podvrstu prometa ovo je obavezan podatak jer se na osnovu njega formira promet <Izdavanje stranci>. Za potrebe knjiženja koja su vezana za dnevni izveštaj potrebno je otvoriti fiktivnu stranku u šifarniku stranaka (POS, Fizička lica, Dnevni izveštaj i sl.)
 •  U SKLADIŠTE (skladište mp),
 •  IZ SKLADIŠTA (skladište materijala sa kojeg razdužujemo sastavnicu) 
 • upišemo ARTIKAL
 •  količinu
 • sačuvamo red.

 Kada potvrdimo dokument u pozadini program povuče materijal sa stanja (izdavanje u skladište), napravi ulaz proizvoda na stanje MP skladište (prijem  skladište) i pravi ovu prodaju kroz izdavanje stranci. Nalozi za knjiženje su automatski.

Napomena: Izdavanje stranci koje formira ova podvrsta prometa ne može da se uređuje i razdužuje se samo ono što je proizvedeno.

                               II način > kada pored proizvoda na izdavanju stranci imamo i robu :

Poslovanje>Zalihe>Nov>Prijem>Podvrsta prometa:Iz skladišta> 

 •  U SKLADIŠTE (skladište mp),
 •  IZ SKLADIŠTA (skladište materijala sa kojeg razdužujemo sastavnicu) 
 • upišemo ARTIKAL
 •  količinu
 • sačuvamo red.

Potvrdom dokumenta dobijamo razduženje materijala iz izabranog skladišta i prijem proizvoda na skladište materjala.

Kopiranjem ovog prometa  kroz Kopiraj>U izdavanje:

dobijamo Izdavanje stranci sa kopiranim artiklima. Potrebno je uneti fiktivnu stranku koju koristimo za potrebe knjiženja prodaje fizičkim licima ( ili neku drugu ukoliko nam je taj podatak potreban) i dodati ostalu prodatu robu sa skladišta maloprodaje:

Ovim prometima smo razdužili robno maloprodaju i proknjižili robno razdužanje.

- Unos Dnevnog izveštaja - finansijski deo unosimo kroz Modul Izdati računi i dnevni izveštaj. Detaljnije možete pogledati OVDE.


 

 U ovom tekstu