Državni i verski praznik je NULA iznos satnice

Jedno od najčešćih pitanja kod novih korisnika Minimax programa je:

- Zašto je plata manja od one koju smo kod radnika uneli? 

- Zašto je sat državnog i verskog praznika nula?

- Kako da obračunam platu ako imam praznike?

 

Odgovor je: 

- državni i verski praznik se računa iz proseka prethodnih 12 meseci obračunatih plata (na prvom koraku obračuna plate u stvari podešavamo iz koliko plata se vadi prosek)

- ako nam je ovo prva plata u Minimax programu - onda program nema podatke iz kojih da uzima prosek (i dobijamo nulu za sate praznika na obračunu) 

- ILI ako je baš tom radniku prvi obračun u firmi 

Napomena: Podatak koji program daje za ovu vrstu isplate je matematički tačan kada imamo SVIH 12 obračuna plate za konkretnog radnika u programu.


Koje je rešenje?

Na obračunu plate kod konkretnog radnika, idemo na vrstu isplate državni i verski praznik, ručno unesemo iznos proseka za ovu vrstu isplate (polje na jedinicu) i potvrdimo. 

 

Druga moguća greška kada je reč o ovoj vrsti isplate je da na prvom koraku plate stoji nula kod Naknade (odmor, bolovanja) iz mesečnog proseka: 

Samo izmenimo na 12... 


Kada je u ovom polju uneto nula, satnica za vrstu isplate državni i verski praznik biće jednaka (prepisana) satnici redovnog rada.

U ovom tekstu