Upozorenje za ulazak paušalaca u knjigaše ili za ulazak u sistem PDV-a

Program daje upozorenje kada se preduzetnik paušalac približi granici od 6.000.000,00 RSD za ulazak u vođenje poslovnih knjiga kao i kada se obveznik približi granici od 8.000.000,00 RSD za ulazak u sistem PDV-a.

Upozorenja, i za limit od 6.000.000,00 i za limit od 8.000.000,00 pojavljuju se u programu jednom u toku dana. Ukoliko Vam je iskočilo upozorenje npr. u modulu izdatih računa, njega nećete isti dan videti i u drugom modulu.
Upozorenje će se ponovo pojaviti naredni put (drugi dan) kada uradite izdat račun/dnevni izveštaj/ručno knjiženje.
 
Program račune, odnosno prihode, gleda prema datumu prometa.


Limit od 6.000.000,00  

Ukoliko se u kalendarskoj godini pređe iznos od 6.000.000,00 RSD gubi se pravo na paušalno oporezivanje, podnosi se nova poreska prijava i otpočinje se sa vođenjem poslovnih knjiga. 

Da biste dobili upozorenje kod paušalaca bitno je da u podešavanjima organizacije imate čekiranu opciju Paušalni obveznik - KPO knjiga:

Svejedno da li račune unosite kroz modul Izdati računi, kroz modul Izdati računi i dnevni izveštaj ili knjižite kroz ručne naloge u dvojnom knjigovodstvu, program će dati upozorenje "Vrednost prihoda u tekućoj kalendarskoj godini se približava granici od 6.000.000,00 RSD. Ukoliko prekoračite ovaj limit, gubite pravo na paušalno oporezivanje." kada pređete 90% limita (5.400.000,00).


Limit od 8.000.000,00

Ukoliko ukupan promet dobara i usluga obveznika u poslednjih 12 meseci pređe iznos od 8.000.000,00 RSD on je u obavezi da uđe u sistem PDV-a.

UTVRĐIVANJE PERIODA OD „PRETHODNIH 12 MESECI“
Osim kriterijuma da je ukupan promet veći od 8 miliona dinara, propisan je kriterijum da se vrednost izvršenog prometa posmatra u periodu od prethodnih 12 meseci. Ovaj pojam ne izjednačava se sa pojmom kalendarske godine, već se posmatra vremenski period od godinu dana, i to u danima. Konkretno, radi se o proteklom periodu od 365 dana, odnosno 366 dana ako je reč o prestupnoj godini. Suština je da svakoga dana postoji novi period od prethodnih 12 meseci.

MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA broj 011–00–00369/2017–04 od 9. 6. 2017.
„S tim u vezi, izraz „prethodnih 12 meseci“ podrazumeva vremenski period koji se određuje u danima – 365 dana, odnosno 366 dana ako je reč o prestupnoj godini. Primera radi, na dan 18.03.2014. godine određuje se iznos ukupnog prometa u prethodnih 12 meseci, a to je vremenski period od 18.03.2013. zaključno sa 17.03.2014. godine.“

U skladu sa napred navedenim, mali obveznik treba da prati ukupan promet ostvaren u proteklih 365/366 dana. Pritom treba imati u vidu da se datumom otpočinjanja PDV aktivnosti smatra naredni dan u odnosu na dan kada je prekoračen limit od 8 miliona dinara.

Svejedno da li račune unosite kroz modul Izdati računi, kroz modul Izdati računi i dnevni izveštaj ili knjižite kroz ručne naloge u dvojnom knjigovodstvu, program će dati upozorenje "Vrednost prihoda u zadnjih 12 meseci se približava granici od 8.000.000,00 RSD. Proverite u Poreskoj upravi uslove za ulazak u PDV sistem." kada pređete 90% limita (7.200.000,00).


U ovom tekstu