Proizvodnja u veleprodaji bez klase 9

Potrebna podešavanja za proizvodnju u veleprodaji bez klase 9:

1.  U Šifarnici > Skladišta treba da imamo otvorena dva veleprodajna skladišta (zalihe se vode po prosečnoj nabavnoj vrednosti)

2. U Šifarniku > Artikli imamo otvorene artikle koji su materijal i artikal koji je roba/proizvod sa sastavnicom:

Podešavanje sastavnice (potrebno je da bude čekirano polje Razduživanje po sastavnici pri izdavanju sa skladišta):


3. Unosimo primljen račun od dobavljača i stavljamo materijal na stanje kroz prijem.


Načini proizvodnje

4. Samu proizvodnju možemo da radimo kroz zalihe putem koraka: Poslovanje > Zalihe > Nov > Prijem > Podvrsta prometa: Iz skladišta u izdavanje stranci > Unesmo iz skladišta materijala > U skaldište proizvoda > Unesemo artikla > Količinu > Prodajnu cenu > Sačuvamo red

Kada potvrdimo promet, dobijamo 3 prometa MSP i MSI (međuskladišnice) i IS izdavanje stranci.


Ako vremenom imamo više izdavanja (otpremnica) možemo putem masovnih obrada u zalihama više otpremnica kopirati u jedan izdat račun.


5. Proizvodnju možemo uraditi i kroz izdat račun ako u podešavanju organizacije čekiramo upotrebu dodatnog skladišta.

U polje skladište unesemo skladište proizvoda, u polje dodatno skladište skladište materijala i unesemo artikal sa sastavnicom.

Kada izdamo račun dobijamo nastale zapise i u zalihama:

U ovom tekstu