Kopiranje prijema > Proširena opcija kopiranja

Omogućeno je kopiranja Prijema u sve podvrste prometa : prijem od stranke, izdavanje stranci, iz skladišta u izdavanje stranci i u proizvodnju:  

U ovom tekstu