Na izvodu se staro i novo stanje ne prikazuju pravilno...

Podatak o stanju se izračunava na osnovu podataka iz naloga za knjiženje izvoda.

Proverite sledeće:

1. Svaki TR mora imati određen svoj konto knjiženje.

Ako konto nije određen na TR banke, program ne može da prikaže staro stanje, koje se izračunava iz knjiženja izvoda banke.

Ako na jednom kontu ima određenih više TR, podatak o stanju na kontu je za sve TR-e koji imaju određen taj konto, a ne samo za TR koji trenutno knjižite.

Konta knjiženja za pojedinačne TR-e određujete u Podešavanjima > TR organizacije.

2. Za pravilno stanje ne sme biti nijedno nepotrebno knjiženje na kontu izvoda, niti u nacrtu.

Stanje se izračunava iz knjiženja na kontu, kao i na osnovu potvrđenih izvoda koji imaju proknjižene naloge za knjiženje.

Ako među izvodima ima nacrta, konačno stanje se neće poklapati sa stanjem na izvodu banke koji ste primili. 


Napomena: I ručni nalozi za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu se odražavaju na stanje izvoda banke.

U ovom tekstu