Izmena prikaza podataka osnovnog sredstva

Prilikom unosa novog osnovnog sredstva u modul osnovnih sredstava , unosimo početne vrednosti za sredstva nabavljena pre početka rada u programu, sa datumom kad počinjemo da ih radimo u Minimax-u:


Na pregledu osnovnog sredstva sada imamo sve podatke na jednom mestu:

Vrednost na dan > je vrednost na kraju obračunskog perioda, ukupna nabavna vrednost, ukupna računovodstvena amortizacija i ukupna poreska amortizacija.

Promet >  prikazuje sve promene vezane za konkretno osnovno sredstvo . Detaljnije se može pogledati kroz opciju <Promet>:


Ručni unos Prometa osnovnog sredstva, sad se unosi klikom na opciju <Nov promet>:


Početne vrednosti na dan > vrednost koju smo ručno uneli kad smo krenuli obradu osnovnog sredstva u Minimax-u. (Ovo polje nemaju popunjena sredstva nabavljena u toku godine )

U ovom tekstu