Račun refundacija

Ukoliko je fiskalni račun prethodno izdat u Minimax-u, klikom na taj račun i preko opcije Kopiraj > U knjižno odobrenje , dobijamo sve stavke računa sa količinom u minusu i dobijamo referentni broj izvornog dokumenta i datum i vreme. Količina se može uređivati ( ukoliko je refundacija delimična). Tek nakon klika na Izdaj, refundacija se fiskalizuje.


U ovom tekstu