Kako da napravim u zalihama prelaz u narednu godinu?

Kada se završi jedna poslovna godina i kada je želimo zatvoriti i u programu (Knjigovodstvo > Godišnje obrade), u slučaju da imamo pokrenute zalihe program će Nam dati  upozorenje Godišnje obrade  ne možete pokrenuti, jer niste napravili Prelaz u novu godinu u Zalihama

 

Šta ovo upozorenje znači? 

Sve dok ne napravimo prelaz u novu godinu u Zalihama- ne možemo nastaviti sa zatvaranjem godine u Godišnjim obradama.

 

Kako se pravi prelaz u zalihama?

 

Idemo u Poslovanje > Zalihe > Nov > odaberemo Prelaz u Novu godinu. 

Sa ovim odabirom Minimax će nam napraviti prelazak u narednu poslovnu godinu i napraviti početno stanje sa 01.01. iduće godine.

 

Bitno je pre ovog postupka da unesemo inventar ako je napravljen i da završimo sa unosom svih podataka iz godine koju zatvaramo. 

U ovom tekstu