Poštansko sanduče - prijem e-maila

Do sada je u poštansko sanduče Minimaxa stizao samo prilog mail-a, a sam sadržaj mail-a nismo mogli pročitati niti videti u Minimaxu. Sada je omogućeno da u poštansko sanduče Minimaxa stiže i poruka (sadržaj) mail-a koju ste poslali uz dokument koji šaljete u prilogu.
Kada ovakav e-mail stigne u Minimax, on stiže označen kao Nepoznato, a u prozoru pored možemo pogledati od koga je mail stigao, naslov i sadržaj mail-a, kao i sve priloge klikom na ikonice u dnu desnog prozora. Na ovakav mail se ne može i odgovoriti direktno iz Minimaxa. 

Opcijom premeštam uizvode, primljene račune, otpremnice ili ostalo možemo sami ručno razvrstati dokument iz ovakvog mail-a:    

Ostale funkcionalnosti poštanskog sandučeta su i dalje iste, tj. primljene račune možete priložiti novom ili već postojećem računu, izvode možete uvoziti itd…
Takođe ukoliko imamo više priloga opcijom Razdvoji u više dokumenata možemo razdvojiti dokumente kako bi neke dokumente mogli zadržati, priložiti itd.. a nepotrebne obrisati. Program će svaki prilog razdvojiti u posebnu poruku, a sadržaj mail-a će ostati kao poseban. Takođe razdvajanjem dokumenata opis se više ne kopira automatski i na novi razdvojeni dokument nego ga možemo ručno dodati klikom na plusić po želji.   

U ovom tekstu