Radni nalog - predlaganje opisa artikla i podatak o seriji na štampi radnog naloga

Predlaganje opisa artikala

Novom verzijom u programu, na radnom nalogu prilikom odabira artikla program nam sada predlaže opis sa podešavanja artikla, ukoliko ga ima, ili opis na artiklu koji smo podesili na prodajnom cenovniku, a sam cenovnik vezali za stranku koju koristimo u radnom nalogu. Ukoliko smo podesili opise na oba ova mesta, program će, pored prodajne cene, povlačiti i opise sa cenovnika (ukoliko definišemo stranku na radnom nalogu). 

  • Prvo, dodali smo opis na podešavanju artikla:

Prilikom odabira ovog artikla u radnom nalogu program će nam sada povlačiti i ovaj opis:

  • Drugo, dodali smo opis za ovaj artikal i na prodajnom cenovniku i isti povezali sa strankom:

Prilikom odabira stranke za koju smo vezali ovaj cenovnik i artikla u radnom nalogu će sada biti opis sa cenovnika:

Podatak o seriji artikla na štampi radnog naloga

Takođe, novom vezijom je dodat i podatak o seriji na samu štampu radnog naloga:

Štampa:


U ovom tekstu