Prenos sa konta na konto, prenos svih ili samo dela podataka (zamena konta)

U dvojnom knjigovodstvu > knjiženja > zamena konta možemo zameniti konto na nalozima na više naloga:


Na prvom koraku čekirate naloge na kojima želite zameniti konto i kliknemo na napred:

Na sledećem koraku vidimo izabrane naloge, kliknemo na napred:

Na sledećem koraku izaberete konto na koje treba da se prenesu knjiženja i stranku ako je konto zahteva i klliknemo na napred:

NAPOMENA: obratite pažnju na odabranu opciju ispod stranke, sa jednom MENAJTE SVE stranke sa odabranom, a sa drugom opcijom odabrana stranka se samo dodaje ako stranke nema (druga opcija je češće potrebna)


Program će zameniti izabrana knjiženja na izabrani konto.


Napomena: Kada se uradi zamena konta, nije moguće više stornirati ovaj nalog.

Takođe kada se otkaže prvobitan dokument sa prvobitnim kontom, knjiženje će se vratiti kao da zamena konta nije urađena.

U ovom tekstu