Obračun doprinosa na najnižu osnovicu (bez isplate neto)

Program Minimax omogućava obračun doprinosa na najnižu propisanu osnovicu bez isplate neto zarade.
Ovaj obračun se uglavnom koristi kao akontacija odnosno kao prvi deo obračuna zarade, kada preduzeće nema sredstva za isplatu neto dela.

Napomena: U podešavanju radnika u šifarniku ne treba uneti iznos plate koji mu isplaćujemo.

  • Kliknemo na Nova plata, potom na Uredi
  • U polju Opis možemo promeniti opis obračuna, da bismo ga kasnije razlikovali
  • Sklonimo kvačicu sa polja Konačni obračun i u polje Fond sati za obračun upišemo Pun fond sati za obračun

  • Kliknemo Sačuvaj, pa Napred
  • Na drugom koraku kliknemo na ime i prezime radnika, pa potom Uredi
  • Dodamo vrstu isplate Obračun doprinosa na najnižu osnovicu za doprinose i upišemo pun fond časova tog meseca, potom Potvrdi.
  • Po potrebi izbrišemo sve ostale ponuđene isplate za taj mesec i Sačuvamo unos (gore levo). 
  • I tako za svakog zaposlenog posebno.

  • Nakon toga nastavljamo i završavamo obračun kao i svaki drugi.
U ovom tekstu