Radnik nije zaposlen puno radno vreme. Kako to da odredim?

U šifarnici > Radnici izaberite radnika, za kojeg želite da podesite drugačiji fond sati.

Na tabu podaci za lična primanja unesete radniku vrstu zaposlenja i datum zaposlenja i upišete BRUTO iznos plate koji mu obračunavate u konkretnoj organizaciji.

U polje Broj radnih sati zaposlenja u sedmici i Broj radnih dana u sedmici -  unesite odgovarajući fond sati i broj dana u sedmici 5 dana.

U poljima % zaposlenja u organizaciji:  i % zaposlenja drugde određujete procenat po osnovu kog se obračunava poreska olakšica, itd...

Prilikom obračuna plate biće upisan broj sati u odnosu na podešavanja kod tog radnika.

U ovom tekstu