Order (Narudžbina)


Opšte uputstvo:

https://help.minimax.rs/help/primljene-narudzbine

https://help.minimax.rs/help/izdate-narudzbine

API dokumentacija:

https://moj.Minimax.rs/RS/API/Home/ModuleDetails/Order

Kratak opis

Omogućeno je čitanje narudžbina.

Omogućeno je dodavanje i menjanje narudžbina.

Omogućeno je brisanje narudžbina.

Omogućeno je potvrđivanje narudžbina, štampanje narudžbina i kopiranje narudžbina u izdat račun.

 

Order - podaci narudžbine

Order

Podatak

Opis

ReceivedIssued

Podatak označava da li je narudžbina primljena ili izdata. Obavezan podatak. Izbor između:

 • I – izdata narudžbina,
 • P – primljena narudžbina.

Year

Godina narudžbine, samo za prikaz.

Number

Broj narudžbine, samo za prikaz.

Date

Datum narudžbine, obavezan podatak

DueDate

Rok

Customer

Stranka, obavezan podatak

Unese se ID stranke - stranku izaberemo iz šifarnika stranaka, koji ispišemo pozivanjem metode GetCustomers.

CustomerName

Naziv stranke

CustomerAddress

Adresa stranke

CustomerPostalCode

Poštanski broj stranke

CustomerCity

Grad stranke

CustomerCounty

Država stranke

Unese se ID države – državu izaberemo iz šifarnika država, koju ispišemo pozivanjem metode GetCountries.

CustomerCountryName

Naziv države, koji unesemo, ako država stranke nije domaća država. Taj naziv države se prikazuje na ispisima, gde se štampa adresa stranke.

Analytic

Analitika

Unese se ID analitike – analitiku izaberemo iz šifarnika analitika, koji upišemo pozivanjem metode GetAnalytics.

Reference

Veza

Currency

Novčana jedinica, obavezan podatak.

Unese se ID novčane jedinice - novčanu jedinicu izaberemo iz šifarnika novčanih jedinica, koji upišemo pozivanjem metode GetCurrencies.

Notes

Napomena

Document

Dokument

Unese se ID dokumenta – dokument izaberemo iz šifarnika dokumenata, koji upišemo pozivanjem metode GetDocuments.

DateConfirmed

Datum potvrđivanja narudžbine. Podatak samo za prikaz, moguće ga je menjati preko akcije u PutCustomActionOrder (actionName: confirm).

DateCompleted

Datum zaključivanja narudžbine. Podatak je samo za prikaz, moguće ga je menjati preko akcije u PutCustomActionOrder (actionName: complete)

DateCanceled

Datum otkazivanja narudžbine. Podatak je samo za prikaz, moguće ga je menjati preko akcije u PutCustomActionOrder (actionName: invalidate)

Status

Status narudžbine, podatak je samo za prikaz.

 • P – potvrđeno,
 • O – nacrt,
 • Z – zaključeno,
 • R – otkazano.

DescriptionAbove

Tekst, koji bi se štampao kao opis iznad na dokumentu narudžbine koja se napravi.

DescriptionBelow

Tekst, koji bi se štampao kao opis ispod na dokumentu narudžbine koja se napravi.

ReportTemplate

Podešavanje ispisa za štampanje narudžbine.

Unese se ID podešavanja ispisa – podešavanje ispisa izaberemo iz šifarnika podešavanja ispisa, koji upišemo pozivom metode GetReportTemplates.

Za izdate narudžbine se izabere podešavanje ispisa, gde je DisplayType = IN.

Za primljene narudžbine se izabere podešavanje ispisa, gde je DisplayType = PN.

OrderRows

Spisak redova narudžbina.

 

OrderRow - podaci redova narudžbina

OrderRow

Podatak

Opis

Item

Artikal, obavezan podatak.

Unese se ID artikla – artikal biramo iz šifarnika artikala, gde ga upišemo pozivom metode GetItems.

ItemName

Naziv artikla, koji će se ispisati na štampanju narudžbine.

ItemCode

Šifra artikla, koja  će se ispisati na štampanju narudžbine.

Description

Opis artikla, koji će se ispisati na štampanju narudžbine.

Quantity

Količina

Price

Cena

 

Primeri

Pri programiranju objekta za slanje možemo koristiti testne podatke objekta, koje dobijamo klikom na dugme Test API na pogledu svake metode.

 

Unos nove primljene narudžbine

Metoda: AddOrder

Order

Podatak

Opis

ReceivedIssued

P

Date

14.9.2015

Currency

ID valute (RSD)

ReportTemplate

ID podešavanja ispisa, koje ima DisplayType = PN.

Customer

ID stranke

CustomerName

Konačni kupac

CustomerAddress

-

CustomerPostalCode

-

CustomerCity

-

CustomerCountry

ID države (Srbija)

 

OrderRow

Podatak

Opis

Item

ID artikla

ItemName

Set posuda

Quantity

12

Price

25

 

JSON:

{  "OrderId": null,  "ReceivedIssued": "P",  "Year": 0,  "Number": null,  "Date": "2015-09-14T00:00:00+02:00",  "Customer": {    "ID": 3381150,    "Name": null,    "ResourceUrl": null  },  "CustomerName": "Konačni kupac",  "CustomerAddress": "-",  "CustomerPostalCode": "-",  "CustomerCity": "-",  "CustomerCountry ": {    "ID": 192,    "Name": null,    "ResourceUrl": null  },  "CustomerCountryName": null,  "Analytic": null,  "DueDate": null,  "Reference": null,  "Currency": {    "ID": 7,    "Name": null,    "ResourceUrl": null  },  "Notes": null,  "Document": null,  "DateConfirmed": null,  "DateCompleted": null,  "DateCanceled": null,  "Status": null,  "DescriptionAbove": null,  "DescriptionBelow": null,  "ReportTemplate": {    "ID": 448526,    "Name": null,    "ResourceUrl": null  },  "OrderRows": [{    "OrderRowId": null,    "Order": null,    "Item": {      "ID": 1410152,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "ItemName": "Set posuda",    "ItemCode": null,    "Description": null,    "Quantity": 12.0,    "Price": 25.0,    "UnitOfMeasurement": null,    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",    "RowVersion": null,    "_links": null  }],  "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",  "RowVersion": null,  "_links": null
}
U ovom tekstu