Akontacija i konačni obračun plate

U zavisnosti od toga šta Vam treba, imate više načina obračuna: 

  1. imate opciju da obračunate akontaciju za doprinose na najnižu osnovicu doprinosa bez isplate neta, pa u konačnom obračunu da isplatite neto platu. Detaljna uputstva su u linku.
  2. opcija je isplata neto zarade u dva dela, prvi deo radimo kao akontaciju a zatim drugi deo kao konačni obračun.

Kada isplaćujemo neto platu i u akontaciji i u konačnom obračunu podešavanja su na sledeći način:

Obračun akontacije: 

  • Potrebno je na prvom koraku plate skinuti kvačicu sa konačnog obračuna 
  • U fond sati za obračun uneti sate 
  • Program će na osnovu tih sati i podešavanja radnika uraditi obračun

Napomena: Ukoliko je u akontaciji bruto 1  niži od najniže osnovice za doprinose, program kao osnovicu uzima najnižu osnovicu


Konačni obračun: 

  • Ostaje kvačica za konačni obračun plate
  • Na drugom koraku obračuna potrebno je za svakog radnika urediti sate rada i uneti preostali iznos sati (program vuče pun fond, pa je potrebno smanjiti)

U zbiru ova dva obračuna dobija se cela zarada zaposlenog. 

Datum akontacije mora biti niži od datuma konačnog obračuna plate!


U ovom tekstu