Kopiranje šifarnika rashoda u drugu organizaciju

Ako u programu Minimax imamo više organizacija (npr. računovodstvena agencija) i na jednoj od njih smo uredili šifarnik rashoda, možemo ga preneti na bilo koju drugu organizaciju.

 

Odaberemo Šifarnik > Rashodi:

1. Na organizaciji sa sređenim šifarnikom rashoda izaberemo Kopiraj u organizaciju.

 

2. Na spisku svojih organizacija izaberemo onu na kojoj želimo da imamo isti šifarnik rashoda kao na postojećoj organizaciji.

3. Kliknemo Kopiraj u organizaciju.

U ovom tekstu