Kartica artikla u zalihama

Kartica artikla hronološki prikazuje dokumenta zaliha za pojedinačne artikle.

Poslovanje > Zalihe > Kartica artikla


 

Pri tome se možete pomagati sledećim parametrima:

Period od-do: kartica(e) artikla će sadržati samo dokumenta od i do izabranih datuma.

Artikal: kartica(e) artikla samo izabranog artikla.

Skladište: kartica(e) artikla samo izabranog skladišta.

Samo artikli s prometom: kartica(e) artikla će sadržati samo artikle koji su imali promet u izabranom periodu.

U ovom tekstu