Zbirovi po artiklima

Zbirovi po artiklima su pregled prodaje određenih vrsta artikala, koji su obračunati na izdatim računima.

Iz menija izaberemo Poslovanje > Izdati računi

U meniju Zbirovi izaberemo Po artiklima.

Prikazuje se spisak artikala, koji su bili na izdatim računima, sa zbirnim podatkom o ukupnoj vrednosti svakog artikla na izlaznim računima bez PDVa u tekućoj poslovnoj godini.

U zbirovima su uračunati samo potvrđeni računi a prikazani su artikli svih tipova (i usluge).

Pregled možemo dodatno ograničiti sa više kriterijuma: određeni artikal, kupac, analitika, datumsko ograničenje.

Ako imamo više knjiga izlaznih računa, podatke možemo ograničiti na jednu knjigu u polju Numeracija.

Ukoliko u programu vodimo zalihe i u meniju Podešavanja > Organizacija imamo označeno Prikaz vrednosti razlike u ceni na izdatim računima, na preglednii zbira po artiklima prikazuju se podaci nabavne vrednosti, kao i razlike između prodajne i nabavne vrednosti.

U ovom tekstu