Prodaja osnovnog sredstva

Postupak je sledeći:

 

1. prvo je potrebno trajno ukloniti osnovno sredstvo, odaberete sa kojim datumom...  Trajno uklanjanje OS pogledajte na dugme Promet, videćete knjiženja koja su proistekla iz tog postupka. 

2. Potom napravite ovo osnovno sredstvo u Šifarniku artikala:
- ime artikla (tog OS)
- Tip artikla: Roba
- PDV: 10 ili 20%
- idite na tab Knjiženje i tamo Konto prihoda na domaćem tržištu: i tamo zamenite dati konto sa nekim kontom 67 ( možda 6701 ili neki drugi)  

 Ovo OS nije na stanju zaliha. Dugme Skidanje sa zaliha u izdatim računima se ne koristiti u ovo slučaju. Ukoliko je čekirana ova opcija u podešavanju organizacije potrebno je izdavanje koje će biti u nacrtu u zalihama obrisati.

Takođe, druga opcija je da tip ovog artikla bude USLUGA.
 

3. Kada ovaj artikal prodate kroz izdat račun, prihod se evidentira na 67. Kako je trajno uklanjanje evidentiralo ceo neisknjižen ostatak nabavne vrednosti na 5706, razlika ova dva konta će nam dati ili prihod ili trošak.... 

 

Napomena: ovo OS nije nikada bilo na zalihama, te ga nije potrebno skidati sa zaliha, ukoliko ste podesili program da automatski pravi zapis u zalihama, samo obrišite izdavanje u nacrtu.

 

Ispod je primer knjiženja pri kupovini OS preko primljenog računa, potom kada ga stavimo na trajno uklanjanje preko dugmeta Trajno ukloni i na kraju kako izgleda knjiženje izdatog računa kada uredimo predloženi artikal.... rozom bojom su iznačena polja koja imaju saldo nakon ovakvog evidentiranja. 

Napomena: Knjiženja možete ručno urediti prema Vašim potrebama.


U ovom tekstu