Priprema XML datoteke za uvoz naloga za knjiženje prometa na zalihama

XML datoteku za uvoz maloprodaje u Minimax preko XML datoteke treba pripremiti po sledećoj šemi: 

http://moj.Minimax.si/ip/doc/schemas/MinimaxUvozKnjigovodstvo.xsd

 

Datoteku u Minimax uvozimo putanjom: 

   >Postavke organizacije

   > Uvoz podataka, 

   > klikom na polje -> Uvoz iz XML.

 

 

Dole navedeni dodatni podaci o dužini polja su informativni, a za ažurne podatke treba proveriti šemu za uvoz.

Ako imate nejasnoće obratite se korisničkoj podršci preko zahteva za pomoć.

 

Određeni nalog za knjiženje će se upisati samo ako postoje podaci za isti.

Podaci za određeno knjiženje (Vrsta Naloga za knjiženje) upisaće se samo ako postoji iznos.

Ako određeni podatak ne postoji preporučujemo da se red (adresni podaci) ne formira.

 

<Stranke>

Početak segmenta stranaka

○○

<Stranka>

Početak podataka određene stranke.

Prenose se samo podaci novih stranaka.

Ako stranka s šifrom već postoji, Minimax će ga ignorisati

○○○

<Sifra>

Obavezan unos

Unos: niz znakova

Dužina: do 10 znakova

○○○

<Naziv>

Obavezan unos

Unos: niz znakova

Dužina: do 100 znakova

○○○

<Naslov>

Obavezan unos

Unos: niz znakova

Dužina: do 50 znakova

○○○

<KraticaDrzave>

Obavezna dvocifrena šifra države klijenta.

Po šifrarniku iz Minimaxa.

○○○

<PostnaStevilka>

Obavezan unos

Unos: niz brojeva

Dužina: do 30 znakova

○○○

<NazivPoste>

Obavezan unos

Unos: niz znakova

Dužina: do 250 znakova

○○○

<DavcniZavezanec>

Ako je stranka obveznik PDV-a onda "D", inače tog podatka nema.

○○○

<IdentifikacijskaStevilka>

Ako je stranka obveznik PDV-a onda je identifikacioni broj obavezan podatak.

Dužina: do 14 znakova

○○

</Stranka>

Kraj podataka određene stranke.

○○○

Podaci sledeće stranke, itd.

</Stranke>

Kraj segmenta stranaka

<Temeljnice>

Početak segmenta naloga za knjiženje

Nalog knjiženja prijema robe

○○

<Temeljnica>

Početak podataka naloga za knjiženje prijema robe

Za svaki prijem robe se napravi jedan nalog za knjiženje.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Početak podataka zaglavlja naloga za knjiženje.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Unesite »TDR« za maloprodaju.

Postoje još:

BD          Tekući račun - dinarski

BK          Kompenzacija

BL           Blagajna

BI           Tekući račun - devizni

DI           Dnevni izveštaj

DDV      Obračun PDV-a

DD         Drugi dohodak

FT           Financijski nalog za knjiženje

IR           Izdati račun

OP          Obračun plate

OS          Osnovna sredstva

OTV       Otvaranje

PR          Primljeni račun

PRPR     Prenos prometa

SP           Nalog za službeno putovanje

TDR        Maloprodaja - trgovina na malo

TR           Kursne razlike

TROP     Kursne razlike otvorenih stavki

ZAL        Zalihe

ZAP        Zatvaranje klase

ZK          Zatezne kamate

ZT           Zaključni nalog za knjiženje

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum prijema

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Oznaka, koja koliko toliko jedinstveno određuje prijem.

Dužina: do 250 znakova

○○○

</GlavaTemeljnice>

Kraj podataka zaglavlja naloga za knjiženje.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Početak segmenta knjiženja

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja povećanja prodajne vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1340«

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos povećavanja zaliha po prodajnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos povećavanja zaliha po prodajnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja povećanja prodajne vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1348«

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja PDV-a po prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja vrednosti razlike u ceni po prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1349« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Vrednost razlike ceni u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Vrednost razlike ceni u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja vrednosti razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja povećanja nabavne vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Upišite konto »5013« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koji predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos povećanja zaliha po nabavnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos povećanja zaliha po nabavnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja povećanja nabavne vrednosti zaliha.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Kraj segmenta knjiženja.

○○

</Temeljnica>

Kraj podataka određenog naloga za knjiženje.

 

Nalog za knjiženje sledećeg prijema robe.

Nalog za knjiženje promene cena

○○

<Temeljnica>

Početak podataka naloga za knjiženje promene cena.

Za svaku promenu cena (zapisnik o promeni cena) napravi se jedan nalog za knjiženje.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Početak podatka zaglavlja naloga za knjiženje.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Unesite »TDR« za maloprodaju.

Postoje još:

BD          Tekući račun-dinarski

BK          Kompenzacija

BL           Blagajna

BT         Tekući račun-devizni

DI           Dnevni izveštaj

DDV      Obračun PDV-a

DD         Drugi dohodak

FT           Financijski nalog za knjiženje

IR            Izdati račun

OP          Obračun plata

OS          Osnovna sredstva

OTV       Otvaranje

PR          Primljen račun

PRPR     Prenos prometa

SP           Nalog za službeno putovanje

TDR        Maloprodaja-Trgovina na malo

TR           Kursne razlike

TROS      Kursne  razlike otvorenih stavki

ZAL        Zalihe

ZAP        Zatvaranje klase

ZK          Zatezne kamate

ZT           Zaključni nalog za knjiženje

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum promene cena

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Oznaka, koja koliko toliko jedinstveno određuje zapisnik o promeni cena.

○○○

</GlavaTemeljnice>

Kraj podataka zaglavlja naloga za knjiženje.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Početak segmenta knjiženja

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja povećanja prodajne vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Upišite konto »1340«

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos povećanja zaliha po prodajnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos povećanja zalog po prodajnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja povećanja prodajne vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja PDV-a po prodajnom vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Upišite konto »1348« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja PDV-a po prodajnom vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja vrednosti razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Upišite konto »1349«

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Vrednost razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Vrijednost razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja vrednosti razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Kraj segmenta knjiženja

○○

</Temeljnica>

Kraj podataka određenog naloga za knjiženje.

 

Nalog za knjiženje sledeće promene cena.

Nalog za knjiženje sompstvene potrošnje

○○

<Temeljnica>

Početak podataka naloga za knjiženje sopstvenu potrošnju.

Za svaku sopstvenu potrošnju napravi se jedan nalog za knjiženje.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Početak podataka zaglavlja naloga za knjiženje.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Unesite »TDR« za maloprodaju.

Postoje još:

BD          Tekući račun-dinarski

BK           Kompenzacija

BL           Blagajna

BI          Tekući račun-devizni

DI           Dnevni izveštaj

DDV       Obračun PDV-a

DD         Drugi dohodak

FT           Financijski nalog za knjiženje

IR            Izdati račun

OP          Obračun plata

OS          Osnovna sredstva

OTV       Otvaranje

PR          Primljeni račun

PRPR     Prenos prometa

SP           Nalog za službeno putovanje

TDR      Maloprodaja-Trgovina na malo

TR           Kursne razlike

TROP     Kursne razlike otvorenih stavki 

ZAL        Zalihe

ZAP        Zatvaranje klase

ZK          Zatezne kamate

ZT           Zaključni nalog za knjiženje

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum prijema 

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Oznaka, koja koliko toliko jedinstveno određuje sopstvenu potrošnju.

○○○

</GlavaTemeljnice>

Kraj podataka zaglavlja naloga za knjiženje.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Početak segmenta knjiženja

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja negativnog povećanja prodajne vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1340«

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Negativni iznos povećanja zaliha po prodajnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Negativni iznos povećanja zaliha po prodajnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja negativnog povećanja prodajne vrednosti zaliha

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1348« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Negativni iznos PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Negativni iznos PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja vrednosti razlike u cini u prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1349« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Negativna vrednost razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Negativna vrednost razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja vrednosti razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja negativnog povećanja nabavne vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »5013«

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos negativnog povećanja zaliha po nabavnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos negativnog povećanja zaliha po nabavnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja negativnog povećanja nabavne vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja troškova lične potrošnje.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Šifra konta, koji predstavlja trošak lične potrošnje.

Npr. konto »5513«

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos lične potrošnje po nabavnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos vlastite potrošnje po nabavnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja troškova lične potrošnje.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja nabavne vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1340« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos negativnog povećanja zaliha po nabavnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos negativnog povećanja zaliha po nabavnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja nabavne vrednosti zaliha.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Kraj segmenta knjiženja

○○

</Temeljnica>

Kraj podataka određenog naloga za knjiženje.

 

Nalog za knjiženje sledeće lične potrošnje.

Nalog za knjženje dnevnoga izveštaj

○○

<Temeljnica>

Početak podataka određene naloga za knjiženje dnevnog izveštaja

○○○

<GlavaTemeljnice>

Početak podataka zaglavlja naloga za knjiženje.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Unesite »DI« za maloprodaju.

Postoje još:

BD          Tekući račun-dinarski

BK          Kompenzacija

BL           Blagajna

BI           Tekući račun-devizni

DI           Dnevni izveštaj

DDV       Obračun PDV-a

DD         Drugi dohodak

FT           Financijski nalog za knjiženje

IR            Izdati račun

OP          Obračun plata

OS          Osnovna sredstva

OTV       Otvaranje

RR          Primljeni račun

PRPR     Prenos prometa

SP           Nalog za službeno putovanje

TDR        Maloprodaja

TR           Kursne razlike

TROP     Kursne razlike otvorenih stavki 

ZAL        Zalihe

ZAP        Zatvaranje klasa

ZK          Zatezne kamate

ZT           Zaključni nalog za knjiženje

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum izveštaja

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Opis, koji određuje izveštaj.

Predlažemo Računi: Od - Do brojevi iz blagajne.

○○○

</GlavaTemeljnice>

Kraj podataka zaglavlja naloga za knjiženje.

○○○

<DDV>

Početak segmenta PDV-a.

Taj segment ispunjava samo obveznik PDV-a.

○○○○

<DDVVrstica>

Početak podataka određenog PDV-a.

Jedan izveštaj ima jedan segment PDV redova.

○○○○○

<DDVGlava>

Jedan segment PDV redova mora imati jedan segment PDV zaglavlja.

○○○○○○

<DatumDDV>

Datum izveštaja

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<KnjigaDDV>

 "IR", što znači knjigu izlaznih računa.

○○○○○○

<DatumKnjizenjaDDV>

Datum izveštaja

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<Listina>

Oznaka, koja koliko toliko jednoznačno određuje izveštaj.

Dužina: do 30 znakova

○○○○○○

<DatumListine>

Datum izveštaja

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

</DDVGlava>

Kraj segmenta PDV zaglavlje.

○○○○○

<DDVStopnje>

Početak segmenta stopa PDV-a.

○○○○○○

<DDVStopnja>

Početak segmenta podataka određene stope PDV-a.

Tih segmenta je toliko, koliko različnih stopa PDV-a ima izveštaj.

○○○○○○○

<SifraStopnjeDDV>

"S" za opštu stopu.

"Z" za sniženu stopu.

"O" za oslobođeno.

"N" za neoporezivo

○○○○○○○

<Osnova>

Osnovica za PDV od robe.

○○○○○○○

<DDV>

Obračunat PDV od robe.

○○○○○○○

<StoritevOsnova>

Osnovica za PDV od usluga.

○○○○○○○

<StoritevDDV>

Obračunat PDV od usluga.

○○○○○○

</DDVStopnja>

Kraj podatka određene stope PDV-a.

 

Podaci sledeće stope itd.

○○○○○

</DDVStopnje>

Kraj segmenta stopa.

○○○○

</DDVVrstica>

Kraj podatka određenog PDV-a.

○○○

</DDV>

Kraj segmenta PDV-a.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Početak segmenta knjiženja

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja gotovine

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »2419«.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos gotovine

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos gotovine

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja gotovine.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja PDV-a.

Ta knjiženja (jedno ili dva) formiraju se samo ako  postoji PDV po opštoj ili sniženoj stopi.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto "4700" za PDV po opštoj stopi,

"4710" za PDV po sniženoj stopi

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos PDV-a.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos PDV-a.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja PDV-a

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja bezgotovinskih plaćanja (kartice…).

Tih knjiženja ima toliko koliko ima kartica.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »2484«

○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke, koja predstavlja banku za potraživanje.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos bezgotovinskog plaćanja.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos bezgotovinskog plaćanja.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja bezgotovinskih plaćanja

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka prihoda od prodaje robe.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto prihoda od prodaje u maloprodaji, npr »6041«

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos prihoda

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos prihoda

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka prihoda od prodaje robe.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka prihoda od usluga.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto prihoda od prodaje usluga, npr »6142«

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos prihoda

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos prihoda

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka prihoda od usluga.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka smanjenja prodajne vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1340«

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos smanjenja zaliha po prodajnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos smanjenja zaliha po prodajnoj vrijednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka smanjenja prodajne vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga z knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1348« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja vrednosti razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1349« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Vrednost razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Vrednost razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja vrednosti razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja smanjenja nabavne vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »5013« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos smanjenja zaliha po nabavnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos smanjenja zaliha po nabavnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja smanjenja nabavne vrednosti zaliha.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Kraj segmenta knjiženja

○○

</Temeljnica>

Kraj podataka određenog naloga za knjiženje.

 

Nalog za knjiženje sledećeg dnevnog izveštaja

Nalog za knjiženje izdanog računa

○○

<Temeljnica>

Početak podataka naloga za knjiženje bezgotovinskoga računa.

Za svaki račun se napravi jednan nalog za knjiženje.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Početak podataka zaglavlja naloga za knjiženje.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Stalno "IR", što znači izdati računi.

Postoje još:

BD          Tekući račun-dinarski

BK          Kompenzacija

BL           Blagajna

BI           Tekući račun-devizni

DI           Dnevni izveštaj

DDV       Obračun PDV-a

DD         Drugi dohodak

FT           Financijski nalog za knjiženje

IR            Izdati račun

OP          Obračun plata

OS          Osnovna sredstva

OTV       Otvarenje

PR          Primljeni račun

PRPR     Prenos prometa

SP           Nalog za službeno putovanje

TDR        Maloprodaja-trgovina na malo

TR           Kursne razlike

TROp      Kursne razlike otvorenih stavki 

ZAL        Zalihe

ZAP        Zatvaranje klase

ZK          Zatezne kamate

ZT          Zaključni nalog za knjiženje

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum izdavanja

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Oznaka, koja koliko toliko jednoznačno određuje račun.

○○○

</GlavaTemeljnice>

Kraj podataka zaglavlja naloga za knjiženje.

○○○

<DDV>

Početak segmenta PDV-a.

Taj segment ispunjava samo obveznika PDV-a.

○○○○

<DDVVrstica>

Početak podataka određenog PDV-a.

Jedan račun ima jedan segment PDV redova.

○○○○○

<DDVGlava>

Jedan segment PDV redova. mora imati jedan segment PDV zaglavlja.

○○○○○○

<DatumDDV>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<KnjigaDDV>

"IR", što znači knjiga izdatih računa.

○○○○○○

<DatumKnjizenjaDDV>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke

○○○○○○

<Listina>

Opis zaglavlja naloga za knjiženje

Dužina: do 30 znakova

○○○○○○

<DatumListine>

Datum računa

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

</DDVGlava>

Kraj segmenta PDV zaglavlje.

○○○○○

<DDVStopnje>

Početak segmenta stopa PDV-a.

○○○○○○

<DDVStopnja>

Početak segmenta podataka određene stope PDV-a.

Tih segmenata je toliko, koliko ima različnih stopa PDV-a na računu.

○○○○○○○

<SifraStopnjeDDV>

"S" za opštu stopu.

"Z" za sniženu stopu.

"O" za oslobođeno.

"N" za neoporezivo

○○○○○○○

<Osnova>

Osnovica za PDV od robe.

○○○○○○○

<DDV>

Obračunat PDV od robe.

○○○○○○○

<StoritevOsnova>

Osnovica za PDV od usluga.

○○○○○○○

<StoritevDDV>

Obračunat PDV od usluga.

○○○○○○

</DDVStopnja>

Kraj podatka određene stope PDV-a.

 

Podaci sledeće stope itd.

○○○○○

</DDVStopnje>

Kraj segmenta stopa.

○○○○

</DDVVrstica>

Kraj podatak određenog PDV-a.

○○○

</DDV>

Kraj segmenta PDV-a.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Početak segmenta knjiženja

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja potraživanja

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »2040«.

○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke

○○○○○

<DatumZapadlosti>

Datum valute

○○○○○

<DatumOpravljanja>

Datum izdavanja

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<VezaZaPlacilo>

Veza za plaćanje

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos računa (potraživanja).

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos računa (potraživanja).

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja potraživanja.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja PDV-a.

Ta knjiženja (jedno ili dva) se formiraju samo ako postoji PDV po opštoj ili sniženoj stopi.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

"4700" za PDV po opštoj stopi

"4710" za PDV po sniženoj stopi

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos PDV-a.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos PDV-a.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja PDV-a.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja prihoda od robe.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »6040«.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos prihoda

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos prihoda

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja prihoda od robe.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja prihoda od usluga

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »6242«.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos prihoda

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos prihoda

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja prihoda od usluga

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja smanjenja prodajne vrednosti zaliha

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum nalogaza knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »5013« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos smanjenja prodajne vrednosti zaliha

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos smanjenja prodajne vrednosti zaliha

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja smanjenja prodajne vrednosti zaliha

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1348« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1349« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Vrednost razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Vrednost razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja smanjenja nabavne vrednosti zaliha

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »5013« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos smanjenja zaliha po nabavnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos smanjenja zaliha po nabavnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja smanjenja nabavne vrednosti zaliha

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Kraj segmenta knjiženja

○○

</Temeljnica>

Kraj podataka određenog naloga za knjženje.

 

Nalog za knjiženje sljedećeg računa

Nalog za knjiženje kala

○○

<Temeljnica>

Početak podataka naloga za knjiženje kala.

Za svaki kalo se napravi jednan alog za knjiženje.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Početak podataka zaglavlja naloga za knjiženje.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Stalno "TDR", što znači maloprodaju.

Postoje još:

BD          Tekući račun-dinarski

BK          Kompenzacija

BL           Blagajna

BI            Tekuči račun-devizni

DI           Dnevni izveštaj

DDV       Obračun PDV-a

DD         Drugi dohodak

FT           Financijski nalog za knjiženje

IR            Izdati račun

OP          Obračun Plata

OS          Osnovna sredstva

OTV       Otvarenje

PR          Primljeni račun

PRPR     Prenos prometa

SP           Nalog za službeno putovanje

TDR        Maloprodaja

TR           Kursnerazlike

TROP     Kursne razlike otvorenih stavki 

ZAL        Zalihe

ZAP        Zatvaranje klase

ZK          Zatezne kamate

ZT           Zaključni nalog za knjiženje

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum obračuna kala

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Oznaka, koja koliko toliko jednoznačno određuje zapisnik obračuna kala.

○○○

</GlavaTemeljnice>

Kraj podataka zaglavlja naloga za knjiženje.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Početak segmenta knjiženja

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja smanjenja prodajne vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1340« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovicu.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos smanjenja zaliha po prodajnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos smanjenja zaliha po prodajnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja smanjenja prodajne vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1348« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja PDV-a u prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1349« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Vrednost razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Vrednost razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja razlike u ceni u prodajnoj vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja smanjenja nabavne vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »5013«.

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos troška smanjenja zaliha po nabavnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos troška smanjenja zaliha po nabavnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja smanjenja nabavne vrednosti zaliha.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Kraj segmenta knjiženja

○○

</Temeljnica>

Kraj podataka određenog naloga za knjiženje.

 

Nalog za knjiženje sledećeg kala

Nalog za knjiženje inventara

○○

<Temeljnica>

Početak podataka naloga za knjiženje inventara

Za svaki inventar se napravi jednan nalog za knjiženje

○○○

<GlavaTemeljnice>

Početak podataka zaglavlja naloga za knjiženje

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Stalno "TDR", što znači maloprodaju.

Postoje još:

BD         Tekući račun-dinarski

BK          Kompenzacija

BL           Blagajna

BI           Tekući račun-devizni

DI           Dnevni izveštaj

DDV       Obračun PDV-a

DD         Drugi dohodak

FT           Financijski nalog za knjiženje

IR            Izdati račun

OP          Obračun plata

OS          Osnovna sredstva

OTV       Otvarenje

PR          Primljeni račun

PRPR     Prenos prometa

SP           Nalog za službeno putovanje

TDR        Maloprodaja

TR           Kursne razlike

TROS     Kursne razlike otvorenih stavki 

ZAL        Zalihe

ZAP        Zatvaranje klase

ZK          Zatezne kamate

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum inventara

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Oznaka, koja koliko toliko jednoznačno određuje inventar.

○○○

</GlavaTemeljnice>

Kraj podataka zaglavlja naloga za knjiženje.

○○○

<DDV>

Početak segmenta PDV-a.

Taj segment se ispunjava samo ako postoji manjak i za obveznike PDV-a.

○○○○

<DDVVrstica>

Početak podataka određenog PDV-a.

○○○○○

<DDVGlava>

Jedan segment PDV redova. mora imati jedan segment PDV zaglavlja.

○○○○○○

<DatumDDV>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<KnjigaDDV>

 "IR", što znači knjiga izdatih računa.

○○○○○○

<DatumKnjizenjaDDV>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<Listina>

Opis zaglavlja naloga za knjiženje

Dužina: do 30 znakova

○○○○○○

<DatumListine>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

</DDVGlava>

Kraj segmenta PDV zaglavlje.

○○○○○

<DDVStopnje>

Početak segmenta stopa PDV-a.

○○○○○○

<DDVStopnja>

Početak segmenta podataka određene stope PDV-a.

Tih segmenata je toliko, koliko ima različnih stopa PDV-a u manjku.

○○○○○○○

<SifraStopnjeDDV>

"S" za opšu stopu.

"Z" za sniženu stopu.

"O" za oslobođeno.

"N" za neoporezivo

○○○○○○○

<Osnova>

Osnovica za PDV.

○○○○○○○

<DDV>

Iznos PDV –a.

○○○○○○

</DDVStopnja>

Kraj podatka stope PDV-a.

 

Podaci sledeće stope itd.

○○○○○

</DDVStopnje>

Kraj segmenta stopa.

○○○○

</DDVVrstica>

Kraj podataka PDV-a.

○○○

</DDV>

Kraj segmenta PDV-a.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Početak segmenta knjiženja

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja promene prodajne vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Konto »1340«

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos  manjkova – viškova po prodajnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos  manjkova – viškova po prodajnoj vrednosti

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja promene prodajne vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja PDV-a u promeni prodajne vrednosti zaliha..

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1348« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos PDV-a od manjkova – viškova u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos PDV-a od manjkova – viškova u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja PDV-a u promeni prodajne vrednosti zaliha..

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja vrednosti razlike u ceni u promeni prodajne vrednosti zaliha.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »1349« 

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Vrednost razlike u ceni od manjkova – viškova u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Vrednost razlike u ceni od manjkova – viškova u prodajnoj vrednosti zaliha.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja vrednosti razlike u ceni u promeni prodajne vrednosti zaliha.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja promene nabavne vrednosti zaliha za manjak.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »5013«

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos smanjenja zaliha po nabavnoj vrednosti za manjak

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos smanjenja zaliha po nabavnoj vrednosti za manjak

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja promene nabavne vrednosti zaliha za manjak.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja promene nabavne vrednosti zaliha za višak.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto »6744«

○○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike, koja predstavlja poslovnicu.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos povećanja zaliha po nabavnoj vrednosti za manjak

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos povećanja zaliha po nabavnoj vrednosti za manjak

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja promene nabavne vrednosti zaliha za višak.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Kraj segmenta knjiženja.

○○

</Temeljnica>

Kraj podataka određenog naloga za knjiženje

 

Nalog za knjiženje sledećeg kala

</Temeljnice>

Kraj segmenta naloga za knjiženje

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer XML datoteke za uvoz maloprodaje

<MinimaxUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.Minimax.si/ip/doc/schemas/MinimaxUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.Minimax.si/ip/doc/schemas/MinimaxUvozKnjigovodstvo http://moj.Minimax.si/ip/doc/schemas/MinimaxUvozKnjigovodstvo.xsd">
  <Stranke>
    <Stranka>
      <Sifra>123</Sifra>
      <Naziv>Podjetje d.o.o.</Naziv>
      <Naslov>Ulica 23</Naslov>
      <KraticaDrzave>SI</KraticaDrzave>
      <PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>
      <NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>
      <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>
      <IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>
    </Stranka>
    <Stranka>
      <Sifra>Banka1</Sifra>
      <Naziv>Prva banka</Naziv>
      <Naslov>Ulica 3</Naslov>
      <KraticaDrzave>SI</KraticaDrzave>
      <PostnaStevilka>12345</PostnaStevilka>
      <NazivPoste>Posta 1</NazivPoste>
      <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>
      <IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>
    </Stranka>
  </Stranke>
  <Temeljnice>
    <Temeljnica>
      <GlavaTemeljnice>
        <SifraVrsteTemeljnice>TDR</SifraVrsteTemeljnice>
        <DatumTemeljnice>2013-01-11</DatumTemeljnice>
        <OpisGlaveTemeljnice>Temeljnica prejema blaga</OpisGlaveTemeljnice>
      </GlavaTemeljnice>
      <VrsticeTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>Temeljnica prejema blaga</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>6630</SifraKonta>
          <SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>
          <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>120.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
          <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>120.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>Temeljnica prejema blaga</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>6640</SifraKonta>
          <SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>
          <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>20.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
          <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>20.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>Temeljnica prejema blaga</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>6690</SifraKonta>
          <SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>
          <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>40.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
          <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>40.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>Temeljnica prejema blaga</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>6590</SifraKonta>
          <SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>
          <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>60.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
          <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>60.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
      </VrsticeTemeljnice>
    </Temeljnica>
    <Temeljnica>
      <GlavaTemeljnice>
        <SifraVrsteTemeljnice>TDR</SifraVrsteTemeljnice>
        <DatumTemeljnice>2013-01-11</DatumTemeljnice>
        <OpisGlaveTemeljnice>Lastna raba</OpisGlaveTemeljnice>
      </GlavaTemeljnice>
      <VrsticeTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>Lastna raba</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>6630</SifraKonta>
          <SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>
          <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>120.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
          <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>120.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>Lastna raba</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>6640</SifraKonta>
          <SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>
          <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>20.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
          <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>20.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>Lastna raba</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>6690</SifraKonta>
          <SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>
          <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>40.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
          <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>40.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>Lastna raba</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>6590</SifraKonta>
          <SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>
          <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>60.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
          <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>60.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>Lastna raba</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>4000</SifraKonta>
          <SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>
          <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>60.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
          <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>60.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>Lastna raba</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>6501</SifraKonta>
          <SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>
          <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>60.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
          <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>60.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
      </VrsticeTemeljnice>
    </Temeljnica>
  </Temeljnice>
</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

 

U ovom tekstu