Podešavanje štampe i numerisanje dokumenata

Možda ćete želeti da kreirate novu numeraciju i odvojite avansne račune od konačnih ili da da Vam knjižna odobrenja imaju posebnu numeraciju od klasičnih računa. Detaljan postupak kreiranja numeracije ćete videti na sledećem koraku. Da li želite da Vam se logo prikaže na izdatoj fakturi? Ili možda hoćete da se potpis prikaže na dokumentu? Sve u vezi podešavanja dokumenata u programu saznajte u narednim člancima.