Sklanjanje e-faktura u obrađene

U poštanskom sandučetu potrebno je redovno "čitati" statuse faktura.
Kada u sandučetu ima više hiljada neobrađenih dokumenata (nepročitanih statusa) u programu može biti otežan rad. 


Potrebno je kada se pošalje izdata e-faktura da se pogleda status, klikne na zelenu kvačicu.
Takođe kada stigne promenjen status fakture sa SEFa ona se vrati na prvu stranicu u sandučetu i potrebno je kliknuti na zelenu/crvenu kvačicu da bi se faktura sklonila u obrađene.


U delu izlaznih dokumenata u sandučetu može se označiti i više faktura odjednom i ići na dugme "Označi kao obrađeno" i da se odjenom sve označene prebace u obrađene. 


Fakture koje su obrađene, pogledali smo im status, možemo videti kada u poštanskom sandučetu čekiramo dugme Prikaži obrađene. 


Što se tiče primljenih e-faktura one se takođe iz sandučeta sklanjaju, prelaze u obrađene, kada ih odobrimo, proknjižimo i pogledamo im status. 

U ovom tekstu